Vizyon

·         Küresel iklim değişikliği ve sanayileşme ile birlikte azalan doğal yaşam alanlarının ve ekosistemin korunmasına katkıda bulunmak,

·         Korunması gerekli türleri ve yaşam alanlarını koruma altına alarak sayılarını arttırmak,

·         Şehir yaşamında; karbon salınım değerlerinin düşürülmesini, oksijen ve temiz hava oranlarının artırılmasını sağlamak,

·         Şehrin doğayla bütünleşmesini sağlamak, şehir sakinlerinin yaşam kalitesini artırmak ve doğa aktivitelerini çeşitlendirmek,

·         Ülkemize ve Kocaeli’ne önemli bir doğa turizm destinasyonu kazandırmak,

·         Uluslararası düzeyde kentin tanınırlık ve marka değerini artırmak,

·         Yerli ve yabancı turizm yatırımcılarının bölgeye ilgilerini çekmek ve yatırım yapmalarını sağlamak.

 

Misyon

·         Coğrafi ve iklimsel uyum sağlayan bitki ve hayvan örneklerinin doğal yaşamlarına en yakın koşullarda bir araya getirilmesini sağlamak,

·         Kent yaşamını, doğal yaşamın korunması yoluyla desteklemek,

·         Çocuklar başta olmak üzere farklı sosyal grupların turistik amaçlı ziyaretlerini sağlamak,

·         Nitelikli yeşil alanlar ve bu alanlardan yararlanılacak tesisler ortaya çıkarmak,

·         Ziyaretçilerde doğal yaşamı koruma bilinci oluşturmak. 

Doğal yaşamı ziyaret etmek ister misiniz? Herhangi bir soru sormak için çekinmeyin.