Valabi Kanguru

Memeliler

Valabi ismi, Sydney’in Eora Aborijin kabilesinden gelmektedir. Bir kangurudan veya wallaroodan daha küçük olan 30 tür makropota verilen isimdir. En yaygın türler, kangurulara ve wallaroolara çok benzeyen çevik valabi ve kırmızı boyunlu valabidir ve güney eyaletlerde sık sık görülürler. Kayalık valabileri, engebeli arazilerde uzmandırlar ve ayaklarını toprağı kazmaktansa kayalıkları kavramak üzere geliştirmişlerdir. Ormanda yaşayan çok küçük valabiler, pademelonlar olarak bilinirler. Valabiler, uzak, taşlı ve engebeli bölgeler başta olmak üzere, Avustralya genelinde yaygındırlar.