Sarı Kantaron

Bitkiler

1 metre büyüyebilir. Çiçekler beş yapraklı, parlak sarı renklidir ve belirgin siyah noktalara sahiptir. Çiçek tomurcukları ve tohumlardan mor bir sıvı elde edilir. Geniş, sarmaşık türü rizomlara sahiptir. Gövdeler dik, üst bölümde dallıdır. Karşılıklı dizilişli, sapsız, dar ve dikdörtgen biçimli yapraklar 1 ila 2 cm uzunluğundadır. Yapraklar sarı-yeşildir, salgılı doku üzerinde dağınık saydam noktalar görülür. Yapraklar ışığa tutulduğunda, açık şeffaf noktalar görülür. Çanak yaprak, siyah bezeli noktalara sahiptir ve sivridir. Tabanda üç demet halinde birleşen çok sayıda ercik vardır. Polen taneleri elips şeklindedir. Tohumlar Temmuz ve Eylül aylarında olgunlaşır. Hem vejetatif hem de tohumları ile çoğalır. Tohumlar toprakta onlarca yıl kalabilir. Çiçekler erseliktir. İyi drene edilen ve nemli toprağı tercih eder. Yetiştirilmesi kolay bir türdür. Temas halinde hoş olmayan bir koku bulaşır. Tohumlar 10 derecede 1 ila 3 ay arasında çimlenir. Fideler ele alınacak kadar büyüdüklerinde yaz mevsiminde kalıcı yerlerine dikilir. Bölme işlemi işi bahar ya da güz aylarında yapılır.