Piçik

Bitkiler

25 ila 52 cm büyüyebilir. Rizomlar kısa ve genellikle birkaç küresel yumruludur. Gövde dik, genellikle alt ve üst bölümde dallı ya da nadiren dalsız ve çıplaktır. Taban yaprakları rozet biçiminde, genellikle çıplak, teleksi ila derin teleksi, 7 ila 15 arası sayıda yaprakçık ya da bölümlü; yanal yaprakçıklar genişçe eliptik ila neredeyse yuvarlak, genellikle kütdişçikli ve tabanda kamamsı, terminal yaprakçık bunlardan biraz ya da hayli büyüktür. Gövde yaprakları 6 ila 10 adet, çıplak, derin teleksi, alt gövde yaprağı 7 ila 11 arası sayıda yaprakçıklıdır ve yukarı gidildikçe yaprakçık sayısı azalma eğilimindedir. Çiçek kurulu salkım halindedir. Çanak yapraklar 3,5 ila 4,5 mm uzunluğunda ve zarsı kenarlıdır. Taç yapraklar beyaz ya da nadiren kırmızımsı menekşe uçludur. Ercik altı adettir.