Lemur

Memeliler

HALKA KUYRUKLU LEMUR (Lemur catta)

ORTALAMA ÖMRÜ: 18 yıl

KİLOSU: 0.5 - 3 kg

BOYU: 12,5 - 70 cm

ANA VATANI: Madagaskar Adası

 

  • ÖZELLİKLERİ:

    ·        Sosyal hayvanlardır. 12-24 bireyden oluşan guruplar halinde yaşarlar.

    ·        Anaerkildirler.

    ·        Çok iyi koku alır ve bölgesini bunun için özelleşmiş olan bezlerden ürettikleri salgılar ile işaretlerler. Erkekleri ayrıca bölgelerini savunmak için koku kavgaları yaparlar.

    ·       En gürültücü primatlardan olup, tehlike durumlarında uyarma çağrıları yaparlar.  Aralarında iletişim kurmak için koku duyularını kullanırlar. Geçtikleri bölgelere kokularını bırakırlar böylelikle o bölgeden daha önce bir Lemur geçtiğini anlarlar.