İngiliz Atı

Memeliler

İngiliz atı bilinenin aksine aslında İngiltere kökenli bir at değildir. Arap aygırları soyundan gelerek çok yönlü melezleme yoluyla elde edilmiştir. Tüm safkan İngiliz atları bu şekilde Arap aygırı ve İngiliz kısraklarından meydana gelmiştir. Bu ırk 17. yüzyıl İngiltere'sinde ortaya çıkmıştır.