Hokka Gülü

Bitkiler

En çok 90 cm büyüyebilen dik bir çalıdır. Dikenler küçük, dik ya da kıvrık, seyrek ya da zaman zaman hiç yoktur. Yaprakçıklar 3 ya da 5 adet, yumurtamsı ila neredeyse dairesel ila eliptik, 1,5 ila 5 cm uzunluğunda ve 1 ila 4 cm genişliğinde, ucu küt ya da neredeyse sivri, tabanı yuvarlak, çok sayıda görece küt ve kısa dişli, üst yüzey parlak yeşil, alt yüzey soluk gri yeşil renklidir. Çiçekler tek ya da 2 ila 4 arası sayıda küme halinde ve yoğun kokuludur. Çiçek sapı 2 ila 6 cm uzunluğunda ve yoğun biçimde salgılı kıllıdır. Dış çanak yapraklar az teleksi ya da loblu, loblar salgılı kenarlı, genişçe mızraksı, 1,8 ila 3 cm uzunluğunda, uçları çıkıntılı, çiçek zamanı geriye kıvrık ve kısa süre sonra da dökülücüdür. Taç yapraklar 3 ila 4,5 cm uzunluğunda ve 2,5 ila 4 cm genişliğinde, derin girintili ve koyu pembe renklidir.